המרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים - תקנון הרשמה
                                                                                צור קשר:   054-7274073 - משרדים 04-6902211
 
לקביעת פגישת ייעוץ לחיסכון בבניה ושיפוצים
 


  תקנון אתר המרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים

     בציון- www.bonim4us.co.il- או bonim4us הכוונה למרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים

1.        השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה .

2.        הגלישה באתר ואו הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלו

3.        הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

4.        הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת .

5.        אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות

6.        ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנים.

7.        אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ואו ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרשום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

8.        הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

9.        אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שיקרי,מעליב,משמיץ,פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני,גזעני,או בלתי חוקי.

10.     הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם תעביר באמצעות האתר , הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים .

11.     אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

12.     אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת לאנשים פרטיים.

13.     הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

14.     כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר ואו ספקים מחברות אחרות, בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת פגישה עסקית באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם /חברה לא מוכר/ת.

15.     בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

16.     בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

17.     כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

18.     הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר.האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

19.     הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

20.     על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

21.     עם הרשמתך לאתר .bonim4us. המרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים, הנך מאשר קבלת אס.אם.אס (SMS), טלפון, מייל או פקס מהרשת החברתית לחיסכון בבניה ושיפוצים לנושאים אשר ביקשת לצורכי הבניה והשיפוץ בלבד.

22.     השימוש באתר, בתכניו ועל כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש בו, אי לכך לא תהיה לשום גולש באתר טענה,תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר והמערכת בגין השימוש באתר ובשירותיו.

23.     עם ביצוע שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלת שירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), המשתמש מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד .bonim4us. מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט bonim4us ו/או מי מטעמה פטור ומשוחרר באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי") שנגרמו או ייגרמו למשתמש או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שהמשתמש העלה לאתר),או לשירותים באתר, לשירותים המוצעים על ידי האתר.   כמו כן או לשירותים המוצעים באתר. המשתמש פוטר את www.bonim4us.co.il  או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר.

24.     המידע המתפרסם באתר (בין היתר תוכן,פרסומות,שירותים,מוצרים,קישורים לאתרים אחרים,ודעות, הם באחריות המשתמש בלבד.

25.     כל מידע מקצועי שמתפרסם באתר בתחומי הבניה והשיפוצים או בכל תחום אחר לרבות ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), אינו מטעם bonim4us והוא אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהתייעצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש, על המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלו.

26.     bonim4us או מי מטעמה אינו אחראי לנכונות המידע או לכל נזק –עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים האתר או יישומם מבלי להתייעץ עם מומחה בתחום הבניה והשיפוצים, השימוש באתר ובתכניו הם בתחום אחריותו של המשתמש בלבד!

27.     כל חומר פרסומי שהועלה ל www.bonim4us.co.il  הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל רשות לפרסום מ    www.bonim4us.co.il הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של www.bonim4us.co.il לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.

28.     bonim4us שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, או מכל סיבה אחרת, מבלי שbonim4us תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

29.     www.bonim4us.co.il אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

30.     עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו www.bonim4us.co.il לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, www.bonim4us.co.il אינה שולטת, ו/או מפקחת ו/או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר. www.bonim4us.co.il מציעה למשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו.  www.bonim4us.co.il אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של www.bonim4us.co.il לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

31.     כמו כן, אספקת השירותים על ידי www.bonim4us.co.il תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו www.bonim4us.co.il אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש/ת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. www.bonim4us.co.il אינה מתחייבת כי האתר חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהמשתמש מעלה לאתר יקרים לליבו, עליו לדאוג לגיבוי הולם.

32.     bonim4us אינה אחראית לזמינות השירותים באתר ולהתאמתם לצרכי הגולש/ת, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות,יתקיימו בבטחה ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי bonim4us, או מפני נזקים,קלקולים,תקלות,כשלים בחומרה,בתוכנה,בקווים ובמערכות התקשורת אצל bonim4us ,מי מספקיה,או מי מטעמה.

33.     המשתמש אחראי באופן בלעדי על תכנים שהוא מעלה או מפרסם באתר. www.bonim4us.co.il אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני המשתמש, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני המשתמשים או בקשר עם שימוש כלשהו של משתמשים באתר.

34.     ככל שהמשתמש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי, ו- www.bonim4us.co.il  לא יהא צד להתקשרות.
www.bonim4us.co.il אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו למשתמש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

35.     www.bonim4us.co.il לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי www.bonim4us.co.il עצמה. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית , www.bonim4us.co.il לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי www.bonim4us.co.il עצמה, יש ליצור קשר עם מערכת www.bonim4us.co.il ולברר את העניין. משתמש הבוחר לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייב (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את www.bonim4us.co.il בגין כל חבות אשר תצמח לו (ככל שתצמח לו) בגין אותן פעילויות.

36.     הגלישה באתר www.bonim4us.co.il והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש- www.bonim4us.co.il תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאת/ה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים.

37.     המשתמש מסכים כי www.bonim4us.co.il ו/או מי מטעמה יעשה שימוש במידע שהמשתמש סיפק לו, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק למשתמש את המידע, השירותים והפרטים שביקש המשתמש וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכל/י, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה למערכת www.bonim4us.co.il.

38.     בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי www.bonim4us.co.il ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

39.     www.bonim4us.co.il מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות המשתמש ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים כל מידע פרטי אחר בנוגע למשתמש, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שהמשתמש פרסם בעצמו. כמו כן, www.bonim4us.co.il לא תפרסם מסרים אישיים שהמשתמש שולח.

40.     יחד עם זאת, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו ל- www.bonim4us.co.il  לחשוף ו/או להעביר את פרטיו וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביו, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינו לבין www.bonim4us.co.il, או במקרה שתופר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה ש- www.bonim4us.co.il, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של www.bonim4us.co.il (כולו או חלקו) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של www.bonim4us.co.il (כולו או חלקו) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

41.     כל טענה ,דרישה,תביעה של בונה/משפץ באתר כלפי צד שלישי תועבר ישירות לצד השלישי,ככל שהמשתמש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי, ו- www.bonim4us.co.il  לא יהא צד להתקשרות.
www.bonim4us.co.il אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו למשתמש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.,   .

42.     bonim4us רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגבי המשתמש, אשר מסר או ימסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שיישלחו ל bonim4us ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר/ואו ייאסף בזמן הגלישה", מידע אישי שמשמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם,מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה, כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמשים לצפייה ולשימוש ע"י כל גולש/ת אחר/ת ברשת ו binim4us אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן,הפסד, או הוצאה שייגרמו לשולח/ת או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מכך. Bonim4us אינה אחראית לתגובות שיעוררו תכני המשתמש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני המשתמש (למשל פגיעות בזכויות קניין רוחני), ואינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת bonim4us ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י bonim4us לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש ומתוך הכרה כי המשתמש עזב את אתר bonim4us ותקנון אתר bonim4us אינו חל עליו, והמשתמש כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגיע אליו באמצעות פתיחת הקישור.


43. למען הסר ספק , בכל התקשרות מול צד שלישי אין לתת תשלום מלא מראש לשום גורם בענף הבניה טרם קבלת הסחורה/המוצר ואו העבודה במלואה! הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקים כספיים /אחרים שיגרמו ללקוח מול צד שלישי עקב טעויות מסוג זה, גם אם מדובר בהמלצה על צד שלישי בלבד!

44. הנהלת האתר תספק אחריות מקצועית עבור פרויקטים שהיא מבצעת/מלווה פיזית בפועל בלבד!  אחריות מקצועית זו לא חלה על ייעוץ הניתן חינם במסגרת האתר ,אי לכך מתבקש הגולש לספק לעצמו ייעוץ מקצועי בביתו בטרם התייעץ גם עם המרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים


45. הגולש מצהיר בזאת כי אין ולא יהיו לו כל טענות ואו תביעות כנגד הייעוץ אותו קיבל בחינם במסגרת   
      האתר.

46. הייעוץ באתר אינו בא להחליף ייעוצים אותם חייב הגולש לקבל בביתו, לא ינתנו ייעוצים הנדסיים בטלפון.

47. הגולש מתחייב לבדוק כל ספק /יבואן לרבות יבואנים וספקים שפרסמו במרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים,  או כאלו שהומלצו ע"י האתר במסגרת ייעוץ חינם,בטרם ירכוש מהם מוצר,הגולש מצהיר שאין ולא תהינה לו  

      כל טענות כנגד היועץ/ת בקשר להתקשרות עם ספק/יבואן או טיב הסחורה אשר סופקה על ידו/ ואו בגין המלצתו של היועץ ככל שתהיה כזו ואו בכלל, וכי באחריותו הבלעדית של המזמין בטרם התקשרות עם הספק/יבואן, לבחון את עבודותיו/הסחורה של בעל המקצוע על טיבם , לברר את נושא אמינותו של אותו ספק/יבואן,ולברר כי בעל המקצוע מבוטח בביטוח אחריות מקצועית או כל ביטוח נדרש ואחר כך לקבל המלצות נוספות בשטח ואו חוות דעת נוספת בקשר אליו.

48 הגולש מצהיר כי הוא מבין כי ככל שישכור את שירותיו של יבואן/ספק ואו כל בעל מקצוע אחר הרי שאין בכך כדי ליצור יחסי שליחות ואו בכלל בין היועץ לבעל המקצוע/יבואן/ספק /מפרסם באתר, אף אם זה הומלץ ע"י הייעוץ/ת או האתר וכי היועץ/ת אינו אחראי בכל צורה ודרך לטיב עבודתו של בעל המקצוע/יבואן/ספק/מפרסם, ולמזמין (הגולש) לא תהינה כל טענות או תביעות כנגד הייעוץ שקיבל במסגרת האתר או בגין כל עבודה שתתבצע ע"י בעל המקצוע/ספק/יבואן/מפרסם, או בגין המלצתו של היועץ/ת ככל שתהיה כזו ו/או בכלל.
  

 

49. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

        

 


המלצות
רוצה לקבל עיצוב פנים חינם?
משפצים דירה איתנו ומקבלים עיצוב פנים לדירה קומפלט מתנה.
*** מוגבל באיזורים
 
 
 
קבלני שיפוצים 
קבלני שלד 
 


2010 © כל הזכויות שמורות למרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים.   אין להעתיק, לשכפל או להפיץ בניוזלטר/דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת ללא הרשאה בכתב מהנהלת האתר
סניפים:  חיפה, כרכור, תל אביב , ירושלים המרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים משרדים   077-4407810  ,נייד   054-7274073   קרן אור   תקנון אתרעיצוב אתר: דפנה וקסלר www.dafart.co.ilמעצבת פנים בחיפה|מעצבת פנים מומלצת|מעצבת פנים בצפון|מעצבת פנים בקריות|מעצבת פנים בחיפה והקריות|מעצב פנים מומלץ|מעצב פנים בצפון|מעצבת פנים בנהריה|מעצבי פנים בחיפה|מעצבי פנים בקריות|מעצבת פנים בכרמיאל|אדריכלית בחיפה|אדריכלית בצפון|אדריכלית מומלצת בקריות|אדריכלית בחדרה|אדריכלית בתל אביב|מעצבת פנים במרכז|שיפוצים בחיפה|שיפוצים בקריות|שיפוצים בצפון|שיפוצים במרכז|מעצבת פנים ביקנעם|מעצבת פנים בטבעון|מעצבת פנים בזכרון יעקב|מעצבת פנים בתל אביב|עיצוב דירה מקבלן|מעצבת דירות בחיפה|מעצבת דירות בצפון|מעצבת דירות בקריות|עיצוב פנים בחיפה|עיצוב פנים בקריות|עיצוב פנים בצפון|עיצוב פנים במרכז|אדריכלית בכפר סבא|אדריכלית בנתניה|אדריכלית בירושלים|שיפוצים בעתלית|שיפוצים בקרית אתא|שיפוצים בקרית מוצקין|שיפוצים בכרמל|שיפוצים ביקנעם|שיפוצים בטבעון|שיפוצים בעפולה|שיפוצים במעלות|מעצבת פנים במעלות|שיפוצים בנשר|שיפוצים בזכרון יעקב|שיפוצים בחדרה|מעצבת פנים בפרדס חנה|שיפוצים בפרדס חנה|מעצבת פנים בנתניה|שיפוצים בנתניה|שיפוצים בחדרה|מעצבת פנים בחדרה|שיפוצים בתל אביב|שיפוצים במרכז|שיפוצים בירושלים|שיפוצים ברחובות|שיפוצים במודיעין|שיפוצים בראשון לציון|שיפוצים בחולון|שיפוצים בבת ים|שיפוצים בכפר סבא|שיפוצים ברעננה|שיפוצים בהוד השרון|מעצבת פנים בהוד השרון|שיפוצים באיזור השרון|מעצבת פנים בירושלים|מעצבת פנים באשדוד|שיפוצים בקרית ביאליק|מעצבת פנים ברחובות|מעצב פנים בחיפה|מעצבת פנים בעתלית|מעצבת פנים בעפולה|פיקוח בניה בצפון|מפקח בניה בחיפה|מפקח בניה בקריות|פיקוח בניה בקריות|פיקוח בניה בצפון|מפקח בניה בצפון|מעצב פנים בזול|מעצבת פנים בנשר|עיצוב פנים בכרמיאל|עיצוב פנים בנשר|עיצוב פנים בנהריה|עיצוב פנים בעכו|מעצבת פנים בעכו||עיצוב פנים בזול|מעצב פנים בנהריה|מעצבי  פנים בקריות|מעצב פנים מומלץ|מעצבת פנים מתחילה|מעצב פנים מתחיל|מעצבת פנים בכרמל|אדריכלית בקיסריה|מעצבת פנים בפרדס חנה|מעצבת פנים בכרכור|אדריכלית בתל אביב|אדריכל בתל אביב|מעצבת פנים בהוד השרון|שיפוצים בהרצליה|מעצבת פנים בהרצליה|מעצבת פנים ברעננה|מעצבת פנים בכפר סבא|שיפוצים ברעננה|שיפוצים בכפר סבא|מעצבת פנים בדרום|שיפוצים בדרום 
 
 

      
 
 אתרנטו- עיצוב, בניה ואיחסון אתרי אינטרנט דינמיים        כניסה לממשק דואר | כניסה לממשק ניהול